wybór zdjęć do powiększenia fotoobrazy - strefa wiedzy praktyczne porady

PLIK ZE ZDJĘCIEM
czyli jak zapisać fotografię.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje techniczne na temat zapisu fotografii w postaci cyfrowego pliku.

1

Format zapisu i kompresja.

Aby zdjęcie mogło być użyte w naszym systemie do projektowania należy zapisać je w postaci pliku z rozszerzeniem JPG (tzw. format JPEG). Format zapisu JPEG pozwala na uzyskanie małych i poręcznych plików do przesyłania zdjęć w internecie. Należy pamiętać że kompresja ta jest tzw. "kompresją stratną", czyli zależnie od wybranego stopnia kompresji rozmiar pliku może być większy lub mniejszy, ale nie pozostaje to bez wpływu na jakość pliku. Bardzo mocna kompresja (mały plik) może mieć negatywny wpływ na jakość wydruku.

Dlatego zalecamy ustawianie stopnia kompresji na poziomie "maximum quality" - czyli aby straty informacji na temat obrazu były jak najmniejsze. Z przeprowadzonych przez nas testów wynika, że w przypadku prawidłowo zapisanych plików JPG jakość wydruku nie ustępuje jakości wydruków uzyskiwanych z plików zapisanych za pomocą formatów bezstratnych (tj. TIFF).

2

Przestrzeń kolorystyczna.

Każde zdjęcie w postaci cyfrowej zapisane jest przy użyciu określonej przestrzeni kolorystycznej. Standardowo stosuje się zapis zdjęcia w postaci RGB, CMYK lub Grayscale (dla zdjęć czarno-białych).

My zalecamy stosowanie przestrzeni kolorystycznej RGB, a dokładnie modelu sRGB - jest to model kolorystyczny obsługiwany przez wszystkie aparaty cyfrowe oraz skanery. Jest to uniwersalna przestrzeń kolorystyczna, a jej zakres w znacznym stopniu jest możliwy do odtworzenia na wydrukach cyfrowych. Zdjęcia czarno-białe również zalecamy zapisywać za pomocą przestrzeni sRGB.

Jeżeli przesłane podczas projektowania zdjęcie zostanie zapisane w innej niż sRGB przestrzeni kolorystycznej, to będzie ono automatycznie przekonwertowane do przestrzeni sRGB - niestety użytkownik nie będzie miał w takiej sytuacji wpływu na sposób konwersji, dlatego nie zalecamy stosowania przestrzeni CMYK czy Grayscale.

3

Rozdzielczość i marginesy.

Aby uzyskać dobrej jakości wydruk zdjęcia w dużym rozmiarze w zupełności będzie wystarczająca rozdzielczość 150dpi, w przypadku opraw na płótnie wystarczy już 100dpi (40 pikseli na cm). Oczywiście zdjęcia mogą mieć większą rozdzielczość, ale w praktyce przy rozdzielczości powyżej 250dpi nie ma zauważalnej różnicy w jakości wydruku zaś pliki ze zdjęciami są stanowczo większe i dłużej się przesyłają.

Należy pamiętać, że z przyczyn technologicznych, podczas realizacji powiększeń część fragmentów zdjęcia jest zawijana na krawędzie oprawy, dlatego elementy i obiekty znajdujące się blisko krawędzi mogą zostać "ucięte" - nie będzie ich widać na zdjęciu. Ma to szczególne znaczenie np. przy zdjęciach grupowych oraz fotografiach, gdzie kadry są bardzo ciasne (np. elementy twarzy tj. uszy, oczy, czoło, usta, znajdują się blisko krawędzi). Dlatego wybierając fotografię oraz kadr należy zadbać, aby istotne elementy nie znajdowały się tuż przy krawędzi.

PORADY EXPERTA

W przypaku wątpliwości, czy dane zdjęcie ma wystarczającą rozdzielczość oraz kadr zalecamy skorzystać z porady fachowca. W naszym serwisie można zrobić to bezpłatnie. Wystarczy zaprojektować pracę za pomocą dostępnej aplikacji a następnie skorzystać z opcji ZAPYTAJ EXPERTA w menu głównym.

ZOBACZ DOSTĘPNE OPRAWY: